Hoe aanmelden | Work in Progress vzw

Hoe aanmelden

Kandidaat bewoners

Wanneer u geinterreseerd bent in een verblijf in De Achthoek kan u steeds een mailtje sturen naar achthoekteam@outlook.com of bellen naar 0494/15.21.86.

Professionelen

Wij richten ons vooral naar alleenstaanden met een psychische kwetsbaarheid die baat hebben bij een residentiële opvang met ondersteuning op maat. Personen met een co-morbiditeit (licht mentale handicap, bepaalde fysieke beperkingen) kunnen ook bij ons terecht. Criteria van uitsluiting zijn alcohol-afhankelijkheid, drugsproblematiek, acute psychose, agressie. Vaak zijn onze bewoners personen die na een opname in psychiatrie nog wat extra ondersteuning kunnen gebruiken vooraleer ze zich opnieuw volwaardig kunnen integreren in de maatschappij. Hebt u een cliënt waarvan u denkt dat hij bij ons geholpen kan worden, dan kan u steeds voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek een mailtje sturen naar achthoekteam@outlook.com of naar de coördinator tinevanbelle@telenet.be of bellen naar 0494/15.21.86.