Vrijwilligers | Work in Progress vzw

Vrijwilligers

Onze werking wordt gedragen door een team van geschoolde vrijwilligers die allen vorming volgen of minstens open staan voor de psychoanalytische oriëntatie van het werk.

Elke vrijwilliger komt in een beurtrol, wekelijks of tweewekelijks, een permanentie op zich nemen tijdens de weekdagen. Zij gaan samen met de bewoner op zoek naar zijn interesses, verlangens, moeilijkheden en dit door gesprek of activiteiten. Soms is het ook nodig om een bewoner te begeleiden bij het boodschappen doen, een doktersbezoek of bij een afspraak bij het OCMW, ziekenfonds,...

Met het team komen we maandelijks samen voor een teamvergadering en om de paar maanden ook met een externe supervisor om ons werk verder te bevragen en te oriënteren.

Een vrijwilliger krijgt ook vorming aangeboden en is verzekerd. Verplaatsingkosten worden vergoed.  

Bij interesse mag u steeds contact nemen via het contactformulier of via mail achthoekteam@outlook.com.