Historiek | Work in Progress vzw

Historiek

Meer dan 10 jaar terug groeide de idee aan een nood aan initiatieven waar mensen met een psychische kwetsbaarheid konden wonen en er in huis een doorgedreven ondersteuning kunnen vinden op maat. 


Een groepje psychoanalytici liet dit idee rijpen doorheen theoretische lectuur, gesprekken met professionelen uit het psychische veld, onderzoek van andere initiatieven beschut en begeleid wonen, studie van de nood aan dergelijke initiatieven, …
Hieruit groeide de VZW Work in Progress die op 1 april 2007 het daglicht zag onder impuls van Myriam Benoit, Virginie Debaere, David Teetaert en Tine Van Belle.

Een rijhuis in Harelbeke werd aangekocht en verbouwd en de eerste bewoners namen hun intrek in de zomer van 2007.  Vier alleenstaanden met een psychische kwetsbaarheid en vaak een arm sociaal netwerk konden er een thuis vinden met ondersteuning op maat. Een team van vrijwilligers werd samengesteld die ook nu nog op dezelfde professionele manier werken met onze bewoners.Een zevental vrijwilligers – sinds 2017 aangevuld met stagiairs – zorgt voor de dagdagelijkse ondersteuning van de vier bewoners.

Gaandeweg werd het huis dat De Achthoek heet, aangepast doorheen de jaren. De zolder werd een mooie, bruikbare ruimte met een zithoek, een vergaderruimte en opslagplaats. De keuken werd efficiënter uitgerust, de tuinhokjes werden neergehaald en er kwam een multifunctioneel atelier in de plaats. De overwoekerde tuin werd grondig aangepakt en een ruim en bruikbaar terras werd aangelegd.
De oude garage werd afgebroken en een nieuwe garage met een veilige poort kwam in de plaats. Elk jaar pakten we iets aan waardoor het comfort van de bewoners en medewerkers kon verbeteren.

In de loop van het tienjarig bestaan van de Achthoek werden 12 personen opgevangen, soms maar voor enkele maanden, maar de meesten voor een paar jaar of langer. Telkens werd een heel particulier traject met de bewoner gegaan. De meesten slaagden erin om opnieuw zelfstandig te wonen en sommigen vonden ook geschikt werk. Anderen vonden een ander gepast onderkomen. Bij enkelen was het iets moeilijker en werd een opname in psychiatrie onvermijdelijk.

23 vrijwilligers ging bij ons aan de slag, meestal jong afgestudeerde psychologen die nog geen –gepast – werk vonden, maar voeling wilden houden met de kliniek. Zij namen de taak enthousiast op en dachten constructief mee om het project gaande en groeiende te houden. Elk doet dit op zijn heel eigen wijze, maar complementair en in overleg met het hele team.

Het woonproject is het hoofdoel van de VZW, maar ook enkele ambulante psychische begeleidingen vonden en vinden er ook plaats . Hierbij werd een samenwerking het het plaatselijk OCMW opgezet, alsook met CGG en CAW Kortrijk. Een aantal kansarmen uit de regio voor wie de drempel te hoog is om naar een reguliere psycholoog te stappen, werd door ons een therapeutische weg aangeboden tegen een zeer democratische prijs, op maat van de zorgvrager.

Op die manier wil VZW Work in Progress en de Achthoek verder bouwen aan hun oorspronkelijke doelstelling namelijk mensen met een psychische kwetsbaarheid helpen in onze maatschappij een weg te vinden.