Visie | Work in Progress vzw

onze Visie en doelstelling

Een aantal personen met een psychische kwetsbaarheid vindt, bijvoorbeeld na een opname, onvoldoende houvasten om zich staande te houden in de maatschapij. Er is een tussenstap nodig met persoonlijke ondersteuning om een degelijk sociaal netwerk uit te bouwen. Ons team is bereid om dit samen met de bewoner aan te vatten door middel van een heel divers, maar steeds zeer persoonlijk traject. Onze theoretische orïentatie is hierbij de psychoanalyse. 

Zo gaan we op zoek naar wat de sterktes en valkuilen van de bewoner zijn en gaan we hiermee intensief aan het werk. Dit gebeurt via therapeutische gesprekken, maar ook door verschillende (creatieve) activiteiten met de bewoner. Bewoners kunnen rekenen op een omkadering van ongeveer 3u per werkdag in huis en 24/7 telefonische permanentie door geschoolde vrijwilligers (meestal psychologen) en stagiairs.

Het doel is dat de bewoner, na een verblijf van maximaal 3 jaar, opnieuw voldoende houvasten heet om -idealiter - zelfstandig te wonen. We zoeken ook naar zinvolle dagbesteding of een traject naar (vrijwilligers)werk toe, steeds op maat van de bewoner.