Amar EL-Omar - (21/03/ 2019) | Work in Progress vzw

Amar EL-Omari

Een lezing door Amar EL-Omari over 'Kruistochten in postmoderne tijden: De islam, radicalisme & de strijd om (dé) waarheid’.

Deze lezing gaat door in pc De Bron in de marktstraat 88, te 8531 Harelbeke van 20u - 22u. 

Bijdrage: 8€, 5€ voor studenten.

Inschrijven kan door een mailtje naar TineVanBelle@telenet.be te sturen voor 15/03/2019.

'Kruistochten in postmoderne tijden: De islam, radicalisme & de strijd om (dé) waarheid’ .

Argument: Gevaarlijk, een bedreiging voor onze waarden en normen, achtergesteld, het zijn enkele van de verwijten die aan de islam geadresseerd worden. De geschiedenis van Europa typeert zich hierbij met een constante zoektocht de vreemde te lokaliseren, te definiëren en af te bakenen. Wat gebeurt er echter wanneer diezelfde buitenstaander zich niet alleen tussen ons bevindt, maar daarenboven eist om het vreemde open en bloot – gesluierd in sommige gevallen weliswaar – te etaleren? Parallel aan het infiltreren van onze samenleving, valt er een interne beweging binnen de islamitische wereld op: één stem, één lectuur van de Koran, één interpretatie van de realiteit, dé waarheid lijkt zich op te dringen, en waar nodig met agressie af te dwingen. Zijn geweld en islam het dodelijk koppel dat velen vrezen? Is radicalisme logisch en intern verbonden met het moslim-zijn? Of hadden Freud en Lacan gelijk toen zij waarschuwden voor de effecten van het met dwang weren van religie uit onze maatschappij?