UITGESTELD -lezing: Dries Dulsster - Over psychoanalytische suïcidepreventie | Work in Progress vzw

UITGESTELD -lezing: Dries Dulsster - Over psychoanalytische suïcidepreventie

‘Gezocht: een therapeut die niet panikeert’. Het is de titel van een blog op een site voor diegene die een suïcidepoging overleefden. Het blijkt voor vele hulpverleners geen evidente zaak te zijn om met suïcidale patiënten te werken. Nochtans vormt het de kern van het klinisch werk. Iedere patiënt, ongeacht hoe stabiel die ook kan lijken, kan gedurende een begeleiding in een periode terecht komen waar een suïcidepoging om de hoek loert. Ook zoeken velen een adres om over hun lijden en hun suïcidale gedachten te kunnen spreken. In deze lezing zullen we ingaan op de effecten op een hulpverlener wanneer deze geconfronteerd wordt met een al dan niet geslaagde suïcidepoging om vervolgens na te gaan wat de mogelijke implicaties hiervan zijn op het klinische werk. Doorheen de uiteenzetting zullen we enkele richtlijnen kunnen formuleren over wat precies belangrijk is in het werken met suïcide.

 

Wegens de covid-19 maatregelen wordt deze lezing uitgesteld.

Zodra een nieuwe datum gekend is, zullen we deze aanvullen.

Alvast dank voor uw begrip!