lezing: Michel Mestrum - Tot bestaan geroepen. Mijn schizofrenie. - (22/01/2020) | Work in Progress vzw

lezing: Michel Mestrum - Tot bestaan geroepen. Mijn schizofrenie. - (22/01/2020)

Geestesziek zijn is geen dogmatische waarheid, die te nemen of te laten is. Maar is een samen onderweg zijn, vanuit een persoonlijke relatie in verbondenheid met anderen. Psychisch lijden is immers een mondiaal geometrisch-abstract gegeven. Ervaringsdeskundigen kunnen een nieuwe dynamiek op gang brengen, vanuit een vernieuwde zin voor psychiatrische zorg in combinatie met hedendaagse expressievormen. Psychose is zo’n expressievorm. De psychiatrie-gemeenschap draagt dus een grote verantwoordelijkheid binnen onze seculiere samenleving. Een signaalfunctie. Geestelijke gezondheid is immers een ideaal medium om te bouwen aan verdraagzaamheid. Geestesziek zijn is daarom niet alleen een beproeving voor mij. Het is ook proeven van wat mens zijn is. De rijkdom van ons zijn ontsloten. Proeft u even mee? Elkeen is op doortocht van versplintering naar symbolisme. U pelgrimeert toch ook?

Michel Mestrum lijdt niet alleen aan schizofrenie, hij belijdt ze ook. Na zijn klassieke humaniora volgde hij de opleiding office management en promoveerde hij met de graad van onderscheiding aan de Katholieke Hogeschool Mechelen. Met een Erasmusbeurs studeerde hij in de Franse hoofdstad. De voorbije jaren focuste hij zich op de studie van het Portugees. Ondanks een langdurig intramuraal bestaan, heeft Michel Mestrum zich ten dele weten te rehabiliteren. Zijn inspanningen werden gehonoreerd door VOCATIO. Zijn roeping, een pelgrimerend en ernstig vehikel tot warme dialoog en viering.

tijdstip: 20:00 - 22:00

locatie: De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke

Bijdrage: 8€, 5€ voor studenten.

Inschrijven kan door een mailtje naar TineVanBelle@telenet.be te sturen voor 15/01/2020